Over HDD

Help de DGA – Bedrijfskundige- en financiële ondersteuning voor Starters, ZZP’ers en het MKB

Financieringen / Restructering / Starters / Interim

Help de DGA is een collectief van verschillende specialisten en is in 2010 opgericht door Marc Ludin (Partner-DGA). In de praktijk komen wij regelmatig tegen dat Starters en het MKB behoefte hebben om organisatiebreed en financieel te sparren en willen onafhankelijk advies. Vaak werkt men nauw samen met een Boekhouder, starters-desk of Kamer van Koophandel, maar mist men de business focus, stip aan de horizon of daadkracht. Help de DGA heeft het netwerk en spreekt de taal van de Ondernemer en ondersteund waar nodig. Het ontzorgen van de DGA en beheersbaar ondernemen staan centraal. Samen met u realiseren wij een gezonde en structurele balans tussen Finance, Business en de rest van de organisatie, zodat u zich kan focussen op de kern activiteiten.

Dure Consultancy uren met dikke rapporten die in een kast belanden, waar uiteindelijk weinig mee gedaan wordt. Help de DGA is ervan overtuigd dat het anders kan. Daarom richten wij ons op de Ondernemer en onderneming waarbij persoonlijk contact centraal staat. Het is immers belangrijk om het brede speelveld te begrijpen alvorens van alles te gaan roepen. U bent de vent achter de tent en Help de DGA ondersteund!

Comments are closed