Interim

Interim-management met kwaliteitsborging. Soms heb je als organisatie extra versterking nodig;  interim management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. Bij (on)verwachte reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature, het vlottrekken van een project of implementatie traject.
Centraal bij interim ondersteuning via Help de DGA staat de kwaliteitsborging, persoonlijk contact, implementatie en na-zorg. We stoppen pas als het klaar is! Met ander woorden u weet op voorhand dat de tijdelijke ondersteuning ook daadwerkelijk oplevert wat u gevraagd heeft. Sterker nog door de persoonlijke relatie en kennis van uw organisatie zal er ook gewerkt worden aan efficiency, beheersbaarheid en transparantie.

Interim-management via Help de DGA gaat verder dan alleen de Opdracht.

Comments are closed